Structura anului școlar 2016-2017

Structura anului școlar 2016-2017

Calendar structura anului scolar 2016-2017

Aici puteți descărca și tipări calendarul anului școlar 2016-2017 – tabel valabil pentru învățământul primar!

Anul școlar 2016-2017 va avea 35 de săptămâni de cursuri, care vor însuma 169 de zile lucrătoare. Prin excepție, unii elevi vor avea un an școlar mai scurt (clasele terminale de liceu vor avea doar 32 de săptămâni şi vor încheia pe 26 mai 2017, iar cele de clasa a VIII-a vor avea 34 de săptămâni şi vor încheia pe 9 iunie) sau chiar mai lung (învățământul special va avea 37 de săptămâni de cursuri).

Pentru elevi, noul an școlar va debuta în data de 12 septembrie 2016 şi se va încheia în data de 10 septembrie 2017. Mai exact, iată cum arată structura stabilită de minister:

Semestrul I (19 săptămâni):

 • cursuri: 12 septembrie 2016 – 23 decembrie 2016;
 • vacanţă de iarnă: 24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017;
 • cursuri: 9 ianuarie 2017 – 3 februarie 2017;
 • vacanţă inter semestrială: 4 februarie 2017 – 12 februarie 2017;

Notă: În perioada 29 octombrie 2016 – 6 noiembrie 2016, clasele din învățământul primar şi grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanţă.

Semestrul II (16 săptămâni):

 • cursuri: 13 februarie 2017 – 14 aprilie 2017;
 • vacanţă de primăvară: 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017;
 • cursuri: 2 mai 2017 – 16 iunie 2017;
 • vacanţă de vară: 17 iunie 2017 – 10 septembrie 2017.

“Unitățile de învățământ şi inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului şi 1 Iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar”, se arată în ordinul de ministru.

În ceea ce privește programul național “Şcoala altfel”, acesta se va desfășura într-o perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcție de cum decide fiecare unitate de învățământ, însă respectând următoarele intervale:

Pentru învățământul preșcolar şi primar:

 • 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016;
 • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017;
 • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017;

Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

 • 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016;
 • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017;
 • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

În anul școlar curent, “Şcoala altfel” s-a desfășurat, în general, în săptămâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al doilea. Pentru clasele de învățământ preșcolar şi primar, programul a putut fi stabilit în altă perioadă a semestrului al doilea, însă cel târziu până la 27 mai 2016.

Lucrările semestriale şi tezele vor fi susținute, potrivit Ordinului MENCS nr. 4577/2016, cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul fiecărui semestru. “Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației şi cercetării științifice”, se mai arată în actul amintit.

Aici puteți descărca și tipări calendarul anului școlar 2016-2017 – tabel valabil pentru învățământul primar!